Add to Wishlist

5 MODULIS Atsakas į smurtą lyties pagrindu mokykloje

Mokosi: 18
Pamokos: 7

Šio modulio pabaigoje besimokantieji gebės:

  • Taikyti tinkamas priemones ir geriausią praktiką, kad būtų galima pranešti apie SMLP atvejus
  • Bendradarbiauti su vietinėmis ir nacionalinėmis agentūromis SMLP atvejais
  • Bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis ir bendruomene rengiant, įgyvendinant smurto lyties pagrindu atvejų registravimo ir nukentėjusiųjų nukreipimo pagalbai gauti procedūras, taikant daugiadisciplininį, daugiašalį požiūrį
  • Taikyti mokymo metodiką siekiant užkirsti kelią SMLP švietimo sistemoje

Teorija

1
Priemonės pranešti apie SLPM atvejus
2
Bendruomenės dalyvavimas siekiant užkirsti kelią SLPM

Praktinės užduotys suaugusiems

1
Ką daryti jei tapsiu liudytoju
2
Veiksmų planas ir įsipareigojimas

Praktinės užduotys jaunimui

1
Darbo su grupe įgūdžiai
2
Mokyklos žemėlapis dėl smurto lyties pagrindu

Naudingos nuorodos

1
Naudingos nuorodos

Testas

1
5 modulio testas
5 klausimai