Apie programą

„Mes negalime pakeisti to, ko nežinome, o kai mes sužinome, mes negalime liautis keisti“

Sheryl Sandberg

Smurtas lyties pagrindu1 yra žmogaus teisių pažeidimas ir kliūtis visuomenės sveikatai bei vystymuisi. Europoje 1 iš 3 moterų yra patyrusi fizinį ar seksualinį smurtą savo šeimoje.2

Nors politikos kryptys ir aprašomi tyrimai  apie smurtą lyties pagrindu po truputį tobulėja, smurtas romantiniuose santykiuose tarp paauglių yra mažai ištirtas ir nepakankamai sprendžiamas klausimas.

Lietuvoje kas dešimtas nukentėjęs nuo smurto artimoje aplinkoje yra vaikas iki 18 metų amžiaus, 85% jų nukentėjo nuo tėvų ar įtėvių3. Smurtinėje aplinkoje augančiam vaikui formuojasi klaidingos santykių nuostatos, vertybės, kurios vėliau perkeliamos į tarpasmeninius santykius. Smurtas neretai tampa prastų rezultatų mokykloje, pabėgimo iš namų priežastimi.

Informacinių technologijų plėtra bei COVID – 19 pandemija lėmė, jog bendravimas, net romantiški santykiai vis labiau persikelia į elektroninę erdvę. Taip kuriama terpė naujoms smurto lyties pagrindu formoms atsirasti. Įskaitant persekiojimą internete, pornografinės medžiagos rodymą be partnerio sutikimo ir pan.

Jaunuoliams trūksta įgūdžių kaip atpažinti smurtą santykiuose ir kaip reaguoti jį atpažinus. Lyčių lygybės skatinimas yra esminė smurto lyties pagrindu prevencijos dalis.
Šioje skaitmeninėje edukacinėje programoje skiriamas dėmesys ankstyvajai smurto lyties pagrindu santykiuose prevencijai 12 – 18 m. moksleivių tarpe. Suteikiant informaciją apie lyčių stereotipus ir smurtą lyties pagrindu formuojančius stereotipinius lyčių vaidmenis.

„Švietimas yra priemonė, kuria galima pakeisti individų elgesį ir socialines normas, susijusias su smurtu ir diskriminacija, kad mūsų visuomenėse būtų daugiau lygybės ir saugumo” – teigia skaitmeninės edukacinės programos kūrėja Rugilė Butkevičiūtė

1 Smurtas lyties pagrindu - smurtas, nukreiptas prieš asmenį dėl to asmens lyties, lytinės tapatybės ar lyties išraiškos, arba kuris neproporcingai veikia tam tikros lyties asmenis. 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos ir apsaugos standartai (17). Galima rasti: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029 
2 Smurtas prieš moteris. Pagrindiniai faktai, Pasaulio Sveikatos Organizacija, 2017 m., galima rasti: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
3 LR Statistikos departamento duomenys, 2020 m.