Programos struktūra

Ši skaitmeninė edukacinė programa sukurta įgyvendinant projektą „#CYBERSMART: skaitmeninė edukacija ankstyvajai smurto prevencijai” finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Programa kurta remiantis praktine patirtimi vedant mokymus jaunimui, dokumentų analize ir tyrimais, kurie nagrinėjo smurto romantiniuose santykiuose jaunimo tarpe ir su mokykla susijusio smurto lyties pagrindu reiškinius.

Pagrindinis šios programos tikslas – užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu mokykloje ir romantiniuose santykiuose jaunimo tarpe, griaunant lyčių stereotipus, normas ir vaidmenis, kurie yra pagrindinės smurto lyties pagrindu priežastys.

Programos tikslai:

  • Išplėsti žinias ir supratimą apie smurto lyties pagrindu dinamiką mokykloje, ypatingą dėmesį skiriant smurtui romantiniuose santykiuose;
  • Išmokti atpažinti įvairių formų smurtą mokykloje ir suprasti jo poveikį jaunimui;
  • Suteikti geriausia praktika paremtas priemones, skirtas nustatyti smurto lyties pagrindu mokykloje ir santykiuose atvejus;
  • Padėti suvokti rizikos veiksnius, kurie lemia jaunimo viktimizaciją;
  • Sustiprinti ir paskatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą su institucijomis dirbančiomis smurto lyties pagrindu prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems asmenims srityse.

Programos tikslinė grupė

Jaunimo darbuotojai, pedagogai, mokyklų administracijos atstovai, švietimo įstaigų darbuotojai ir visi besidomintys ansktyvaja smurto lyties pagrindu prevencija.

Programą sudaro penki moduliai, kurie apima teorinę dalį, praktines užduotis jaunimui ir su jaunimu dirbantiems specialistams, ir papildomus informacijos šaltinius norintiems savarankiškai įsigilinti į temą. Praktinės užduotys yra skirtos 12 – 18 metų amžiaus jaunuoliams, tačiau prireikus gali būti pritaikytos ir kitoms amžiaus grupėms.

Po kiekvieno modulio turėsite galimybę atlikti trumpą žinių patikrinimą, siekiant pasikartoti išmoktą informaciją.

Programos moduliai Trukmė (min.)
1 MODULIS. Požiūrių įvairovė ir saugios mokymosi aplinkos kūrimas 45
2 MODULIS. Smurto lyties pagrindu priežastys 95
3 MODULIS. Smurtas lyties pagrindu mokykloje 90
4 MODULIS. Smurtas romantiniuose santykiuose jaunimo tarpe 135
5 MODULIS. Atsakas į smurtą lyties pagrindu mokykloje ir santykiuose 135

Rengiant programą, nebuvo siekiama apžvelgti visas veiklas, kurias gali organizuoti švietimo įstaigos, siekdamos užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu. Programoje rasite rekomenduojamas veiklas, kurios gali būti taikomos, siekiant spręsti šią problemą mokyklos aplinkoje ir už jos ribų.

Programoje pateiktos veiklos gali būti naudojamos tiek formalaus, tiek neformalaus ugdymo metu. Programos praktinės užduotys skirtos jas atlikti kontaktiniu būdu. Tačiau pateikiama patarimų nuotoliniu mokymų vedimui.
Daroma prielaida, kad programos dalyviai pritaikys ją praktikoje savo ugdymo įstaigos kontekstui. Programą galima atnaujinti po bandomųjų sesijų, remiantis mokymų dalyvių atsiliepimais.

Mums svarbi Jūsų nuomonė, todėl jei išbandę pateikiamą informaciją turėsite pasiūlymų kaip pagerinti programoje pateikiamas užduotis, susisiekite su mumis adresu: centras@missing.lt 

Kaip mokytis?

Atidarius kiekvieną modulį matysite jo turinį, norint pradėti mokytis reikia spausti viršuje esantį mygtuką “Pradėti kursą”.

„Džiaugiamės galėdami leistis į kelionę, kurioje kartu kursime švietimo sistemą ir ateitį be smurto lyties pagrindu!” - Dingusių žmonių šeimų paramos centras