Mokame saugiai pereiti gatvę, bet ar gebame kurti sveikus santykius be smurto?

9 pamoka – pirmoji skaitmeninė mokymo programa ankstyvajai smurto lyties pagrindu prevencijai jaunimo tarpe.

Kam skirta programa? Su vaikais ir jaunimu dirbantiems specialistams, tėvams, globėjams ir kitiems ankstyvaja smurto prevencija besidomintiems žmonėms.

Kursai

Mokymosi tikslai ir saugios mokymosi aplinkos kūrimas Pabaigus šį modulį gebėsite: Nustatyti individualius mokymo programos ugdymo tikslus; Įvertin...
9 pamokos
Add to Wishlist
Free
Pabaigus šį modulį gebėsite suprasti: Kokią įtaką lyčių nelygybė turi neigiamo požiūrio į moteris formavimuisi, smurto lyties pagrindu atsiradimui ...
12 pamokos
Add to Wishlist
Free
Pabaigus šį modulį gebėsite: Atpažinti lyčių stereotipus formalaus ir neformalaus ugdymo programose; Suprasti smurto lyties pagrindu mokykloje dina...
7 pamokos
Add to Wishlist
Free
Pabaigus šį modulį gebėsite: Suprasti smurto romantiniuose santykiuose tarp paauglių dinamiką; Nustatyti įvairias smurto romantiniuose jaunimo sant...
14 pamokos
Add to Wishlist
Free
Šio modulio pabaigoje besimokantieji gebės: Taikyti tinkamas priemones ir geriausią praktiką, kad būtų galima pranešti apie SMLP atvejus Bendradarb...
7 pamokos
Add to Wishlist
Free
Šio modulio pabaigoje besimokantieji gebės: Taikyti priemones, kurių pagalba didės berniukų ir vyrų įsitraukimas į diskusijas lyčių lygybės ir smur...
4 pamokos
Add to Wishlist
Free