Moduliai

Sort By:
Mokymosi tikslai ir saugios mokymosi aplinkos kūrimas Pabaigus šį modulį gebėsite: Nustatyti individualius mokymo programos ugdymo tikslus; Įvertin...
9 pamokos
Add to Wishlist
Free
Pabaigus šį modulį gebėsite suprasti: Kokią įtaką lyčių nelygybė turi neigiamo požiūrio į moteris formavimuisi, smurto lyties pagrindu atsiradimui ...
12 pamokos
Add to Wishlist
Free
Pabaigus šį modulį gebėsite: Atpažinti lyčių stereotipus formalaus ir neformalaus ugdymo programose; Suprasti smurto lyties pagrindu mokykloje dina...
7 pamokos
Add to Wishlist
Free
Pabaigus šį modulį gebėsite: Suprasti smurto romantiniuose santykiuose tarp paauglių dinamiką; Nustatyti įvairias smurto romantiniuose jaunimo sant...
14 pamokos
Add to Wishlist
Free
Šio modulio pabaigoje besimokantieji gebės: Taikyti tinkamas priemones ir geriausią praktiką, kad būtų galima pranešti apie SMLP atvejus Bendradarb...
7 pamokos
Add to Wishlist
Free
Šio modulio pabaigoje besimokantieji gebės: Taikyti priemones, kurių pagalba didės berniukų ir vyrų įsitraukimas į diskusijas lyčių lygybės ir smur...
4 pamokos
Add to Wishlist
Free