Add to Wishlist

1 MODULIS. Požiūrių įvairovė ir saugios mokymosi aplinkos kūrimas

Mokosi: 91
Pamokos: 9

Mokymosi tikslai ir saugios mokymosi aplinkos kūrimas

Pabaigus šį modulį gebėsite:

  • Nustatyti individualius mokymo programos ugdymo tikslus;
  • Įvertinti savo požiūrį į jaunimą;
  • Suprasti, kodėl aptariant smurto mokykloje lyties atžvilgiu bei smurto romantiniuose santykiuose tarp paauglių klausimus,  svarbu kurti saugią mokymosi aplinką.

Teorija

1
Tikslų nustatymas ir skirtingo požiūrio į jaunimą suvokimas
2
Saugios mokymosi aplinkos kūrimas
3
Merginų ir vaikinų gebėjimų stiprinimo programa su jaunimu dirbantiems specialistams
4
Video seminaras jaunimo darbuotojams, tėvams, globėjams ir kitiems specialistams: merginų ir vaikinų grupių organizavimas

Praktinės užduotys su jaunimu dirbantiems specialistams

1
Užduotis. Mano požiūris
2
Užduotis. Idealaus mokytojo savybės

Praktinės užduotys jaunimui

1
Užduotis Laikrodis
2
Pagrindinės taisyklės – saugios erdvės kūrimas
3
Kairė – dešinė- keičiame suvokimą

Testas

1
1 modulio testas
2 klausimai